Mall City Buzau

Declaratie de Conformitate

 • Declaratie de Conformitate

  • Noi credem in etica

   Grupul NEPI Rockcastle (“Grupul”) isi asuma sa mentina o conduita conforma cu principiile etice, promovand integritatea ca una dintre valorile de baza ale Grupului, actionand prin puterea exemplului si cu onestitate in practicile de business.

   Personalul Grupului are responsabilitatea sa declare orice situatie de conflict de interese, sa trateze pe toata lumea cu corectitudine, sa evite intretinerea unor practici neetice sau compromitatoare, sa foloseasca o abordare respectuoasa si nediscriminatorie bazata pe rasa, religie, sex, orientare sexuala, maternitate, situatie familiala sau maritala, dizabilitati, varsta sau origine nationala, precum si sa actioneze intotdeauna cu onestitate si integritate, pentru a sustine increderea in activitatile Grupului, atat pe plan intern cat si extern.

 • Investin in conformitate

  • Data fiind prezenta globala a Grupului, operatiunile si activitatile sale se supun legislatiei si standardelor din diferite jurisdictii, ceea ce face ca o conduita integra si conforma cadrului legal si moral sa fie prioritara.

    

   Grupul a implementat politici si proceduri de conformitate detaliate, stabilind reguli si practici unitare aplicabile in toate entitatile Grupului, care sustin derularea activitatilor intr-o maniera legala si conforma. Personalul Grupului isi asuma respectarea politicilor si procedurilor interne, precum si a legislatiei aplicabile in activitatile sale zilnice.

    

   Grupul depune eforturi pentru prevenirea si contracarea riscurilor semnificative asociate unor situatii precum:

   • potentiale conflicte de interese

   • tranzactii cu entitati afiliate care nu respecta cerintele de transparenta sau de impartialitate

   • pastrarea confidentialitatii si a secretului profesional

   • comunicari sau raportari financiare incomplete sau netransparente

   • neconformarea la cerintele legale in materie fiscala, in contextul unui cadru legal complex privind taxarea

   • folosirea de informatii privilegiate si tranzactionarea pe baza unor asemenea informatii

   • spalarea banilor si finantarea terorismului

   • aderarea la reguli neadecvate pentru combaterea coruptiei si fraudei

   • delegarea ineficienta a responsabilitatilor pentru a asigura un echilibru optim intre flexibilitate, rapiditate si control.

   Politicile si procedurile Grupului sunt revizuite periodic pentru a asigura alinierea permanenta la cadrul legal si de reglementare aplicabil.

   Grupul manifesta o abordare prudenta pentru a asigura protejarea activitatilor si reputatiei sale, in conformitate cu principiul “Cunoaste-ti clientul/ Cunoaste-ti partenerul”, pentru a preveni actiuni fraudulente sau actiuni care ar intra in sfera spalarii banilor sau finantarii terorismului. Procesul privind cunoasterea clientului/partenerului include verificarea identitatii clientilor/partenerilor, precum si a potentialei lor implicari in acte de coruptie, frauda, finantarea terorismului, spalarea banilor.

   Politica Grupului permite colaborarea doar cu parteneri/clienti care deruleaza activitati legale si legitime, care mentin o relatie de afaceri transparenta, permitand totodata verificarea naturii economice si a scopului asociat operatiunilor derulate.

 • Avem toleranta zero impotriva coruptiei

  • Data fiind prezenta globala a Grupului, operatiunile si activitatile sale se supun legislatiei si standardelor din diferite jurisdictii, ceea ce face ca o conduita integra si conforma cadrului legal si moral sa fie prioritara.

    

   Grupul a implementat politici si proceduri de conformitate detaliate, stabilind reguli si practici unitare aplicabile in toate entitatile Grupului, care sustin derularea activitatilor intr-o maniera legala si conforma. Personalul Grupului isi asuma respectarea politicilor si procedurilor interne, precum si a legislatiei aplicabile in activitatile sale zilnice.

    

   Grupul depune eforturi pentru prevenirea si contracarea riscurilor semnificative asociate unor situatii precum:

   • potentiale conflicte de interese

   • tranzactii cu entitati afiliate care nu respecta cerintele de transparenta sau de impartialitate

   • pastrarea confidentialitatii si a secretului profesional

   • comunicari sau raportari financiare incomplete sau netransparente

   • neconformarea la cerintele legale in materie fiscala, in contextul unui cadru legal complex privind taxarea

   • folosirea de informatii privilegiate si tranzactionarea pe baza unor asemenea informatii

   • spalarea banilor si finantarea terorismului

   • aderarea la reguli neadecvate pentru combaterea coruptiei si fraudei

   • delegarea ineficienta a responsabilitatilor pentru a asigura un echilibru optim intre flexibilitate, rapiditate si control.

   Politicile si procedurile Grupului sunt revizuite periodic pentru a asigura alinierea permanenta la cadrul legal si de reglementare aplicabil.

   Grupul manifesta o abordare prudenta pentru a asigura protejarea activitatilor si reputatiei sale, in conformitate cu principiul “Cunoaste-ti clientul/ Cunoaste-ti partenerul”, pentru a preveni actiuni fraudulente sau actiuni care ar intra in sfera spalarii banilor sau finantarii terorismului. Procesul privind cunoasterea clientului/partenerului include verificarea identitatii clientilor/partenerilor, precum si a potentialei lor implicari in acte de coruptie, frauda, finantarea terorismului, spalarea banilor.

   Politica Grupului permite colaborarea doar cu parteneri/clienti care deruleaza activitati legale si legitime, care mentin o relatie de afaceri transparenta, permitand totodata verificarea naturii economice si a scopului asociat operatiunilor derulate.

 • Transparenta si comunicare

  • Data fiind prezenta globala a Grupului, operatiunile si activitatile sale se supun legislatiei si standardelor din diferite jurisdictii, ceea ce face ca o conduita integra si conforma cadrului legal si moral sa fie prioritara.

    

   Grupul a implementat politici si proceduri de conformitate detaliate, stabilind reguli si practici unitare aplicabile in toate entitatile Grupului, care sustin derularea activitatilor intr-o maniera legala si conforma. Personalul Grupului isi asuma respectarea politicilor si procedurilor interne, precum si a legislatiei aplicabile in activitatile sale zilnice.

    

   Grupul depune eforturi pentru prevenirea si contracarea riscurilor semnificative asociate unor situatii precum:

   • potentiale conflicte de interese

   • tranzactii cu entitati afiliate care nu respecta cerintele de transparenta sau de impartialitate

   • pastrarea confidentialitatii si a secretului profesional

   • comunicari sau raportari financiare incomplete sau netransparente

   • neconformarea la cerintele legale in materie fiscala, in contextul unui cadru legal complex privind taxarea

   • folosirea de informatii privilegiate si tranzactionarea pe baza unor asemenea informatii

   • spalarea banilor si finantarea terorismului

   • aderarea la reguli neadecvate pentru combaterea coruptiei si fraudei

   • delegarea ineficienta a responsabilitatilor pentru a asigura un echilibru optim intre flexibilitate, rapiditate si control.

   Politicile si procedurile Grupului sunt revizuite periodic pentru a asigura alinierea permanenta la cadrul legal si de reglementare aplicabil.

   Grupul manifesta o abordare prudenta pentru a asigura protejarea activitatilor si reputatiei sale, in conformitate cu principiul “Cunoaste-ti clientul/ Cunoaste-ti partenerul”, pentru a preveni actiuni fraudulente sau actiuni care ar intra in sfera spalarii banilor sau finantarii terorismului. Procesul privind cunoasterea clientului/partenerului include verificarea identitatii clientilor/partenerilor, precum si a potentialei lor implicari in acte de coruptie, frauda, finantarea terorismului, spalarea banilor.

   Politica Grupului permite colaborarea doar cu parteneri/clienti care deruleaza activitati legale si legitime, care mentin o relatie de afaceri transparenta, permitand totodata verificarea naturii economice si a scopului asociat operatiunilor derulate.

Mergi la secțiune